Styret i Snorres venner

Leder – Kim Fordyce Lingjærde

Nestleder – Margunn Rauset

Styremedlem –  Bergur Þorgeirsson (oppnevnt av Snorrastofa)

Styremedlem – Gunnstein Akselberg

Styremedlem –  Berit M. Andersen

Styremedlem – Ole Didrik Lærum

Varamedlem – Tryggve Fett

Varamedlem – Karvel Strømme