Foreningen Snorres Venner (FSV)

Med vakkert og stilfullt islandsk-norsk tonefølge ble Foreningen Snorres Venner høytidelig stiftet i Bergen på Snorres dødsdag, 23. september. De nær 100 fremmøtte ble hilst av foreningens høye beskytter, tidl. president Vigdís Finnbogadóttir, og Islands ambassadør til Norge, H.E. Hermann Ingólfsson. Allerede ved stiftelsen stilles det høye forventninger til foreningen.
Foreningen Snorres venner skal, i samarbeid med Snorrestofa på Reykholt, fremme interessen for Snorre Sturlasons liv og forfatterskap, samt arbeide for å styrke de kulturelle båndene mellom Island og Norge. Ved stiftelsen hadde foreningen 150 medlemmer.
Under sin hilsningstale gav tidligere president Vigdís Finnbogadóttir uttrykk for stor glede med opprettelsen av foreningen. Hun la videre sterk vekt på språkets rolle som bindeledd mellom våre to land.

Leder av interimsstyret åpnet Stiftelsesmøtet med å beskrive Foreningen som et blankt ark – der medlemmene skal få god anledning til å være med på å fylle agendaen. Foreningen ønsker å bli et samlingspunkt for kulturelle opplevelser der fellesnevneren blir Island og Norge.

Se foreningens vedtekter

Pressemelding fra stiftelsen

Se video av foreningens høye beskytter, tidligere president Vigdís Finnbogadóttir. Under stiftelsesmøtet hilste hun den nye foreningen på følgende måte: