Årsmøte 2017 avholdt – styrevalg

Årsmøtet 2017 ble avholdt 26. april. Alle sakene på agendaen ble enstemmig vedtatt.

Under temaet Valg, ble Karvel Strømme valgt inn som nytt varamedlem til styret. Styrets sammensetting for 2017 er som følger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *