Snorre

Årsmøte 2017

Velkommen til Årsmøte 2017 i Foreningen Snorres Venner. Møtet avholdes onsdag 26. april kl. 18.00 ved Bergen Off. Bibliotek i Strømgaten 6, Bergen.

Vi håper så mange som mulig kommer til årsmøtet. Vi byr på en agenda som fastslått i foreningens vedtekter. Se vedlagte innkalling. Vedlagt finner du også Årsrapport for 2017 og valgkomiteens innstilling.

Etter årsmøtet vil direktør Bergur Þorgeirsson vil orientere om status og aktiviteter ved Snorrastofa.

Professor emeritus Rögnvaldur Hannisson holder foredrag med tittelen; Islands fiskerier og den internasjonale havrett.

Hjertelig velkommen til Årsmøte og foredrag. Møtet arrangeres i velvillig samarbeid med Bergen Offentlige Bibliotek. Møtet er åpent, og det er fri adgang. Ta gjerne med venner og bekjente. Det vil bli mulig å registrere seg som medlem av foreningen for den som ønsker det.

logo2

Det er ingen påmelding til årsmøtet, men det er helt i orden om du gir tilbakemelding. Det hadde vært hyggelig om vi fikk en utfordring mht lokalets størrelse!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *