Gunnstein Aarsmote

Årsmøte avholdt – styret gjenvalgt

Foreningen Snorres Venner avholdt sitt første, ordinære årsmøte 6. april. 26 medlemmer stilte på møtet. Årsberetning og regnskap ble godkjent, og styremedlemmene som stod på valg ble enstemmig gjenvalgt.

Efter årsmøtet holdt professor Gunnstein Akselberg foredrag med temaet: Snorre Sturlason – historikar, politikar og stormann.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *