Weblogo2

Årsmøte 2016

Herved innkalles til Årsmøte 2016 i Foreningen Snorres Venner. Årsmøte finner sted i Litteraturhuset Bergen, onsdag 6. april kl. 19.00. Møterom Zinken Hopp. Til årsmøtet foreligger behandling av Årsberetning og regnskap for 2015, samt valg.

Her kan du lese innkallingen og Årsrapporten 2015.

Det vil bli orientert om Foreningen Snorres Venner og oppgaver og aktiviteter som planlegges.

Etter årsmøtet holder professor Gunnstein Akselberg foredrag; Snorre Sturlason – historikar, politikar og stormann. Her kommer Akselberg inn på mange sider ved Snorres liv og virke – og hvordan han har påvirket oss som nasjon.

Vel møtt. Møtet er åpent, så ta gjerne med en venn.

Foreningen Snorres venner
v/styret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *