Logo2

Pressemelding

Oppgavene venter den nystiftede Foreningen Snorres Venner

Med vakkert og stilfullt islandsk-norsk tonefølge ble Foreningen Snorres Venner høytidelig stiftet i Bergen på Snorres dødsdag, 23. september. De nær 100 fremmøtte ble hilst av foreningens høye beskytter, tidl. president Vigdís Finnbogadóttir, og Islands ambassadør til Norge, H.E. Hermann Ingólfsson. Allerede ved stiftelsen reises det forventning om foreningens bidrag til å styrke de kulturelle bånd mellom Norge og Island.
Foreningen Snorres venner skal, i samarbeid med Snorrestofa på Reykholt, fremme interessen for Snorre Sturlasons liv og forfatterskap, samt arbeide for å styrke de kulturelle båndene mellom Island og Norge. Ved stiftelsen har foreningen 150 medlemmer.
Under sin hilsningstale gav tidligere president Vigdís Finnbogadóttir uttrykk for stor glede med opprettelsen av foreningen. Hun la videre sterk vekt på språkets rolle som bindeledd mellom våre to land. I den sammenheng uttrykte hun bekymring og sorg over at støtten til en undervisningsstilling i norsk ved Universitetet i Reykjavík ser ut til å bli stoppet efter 67 år.
Hilsningstalen er gjengitt her: https://www.youtube.com/watch?v=uwofXKFTiC4
Leder av interimsstyret åpnet Stiftelsesmøtet med å beskrive Foreningen som et blankt ark – der medlemmene skal få god anledning til å være med på å fylle agendaen. Foreningen ønsker å bli et samlingspunkt for kulturelle opplevelser der fellesnevneren blir Island og Norge.
Stiftelsesmøtet fastsatte Foreningen Snorres Venners vedtekter og valgte det første styret:

  • Kim Fordyce Lingjærde (leder)
  • Bergur Þorgeirsson (utnevnt av Snorrastofa)
  • Gunnstein Akselberg
  • Berit M. Andersen
  • Ole Didrik Lærum
  • Margunn Rauset
  • Edit Bugge (vara)
  • Tryggve Fett (vara)

Spørsmål? Kontakt: Kim F. Lingjærde konsul@impress.no mob. 932 39 839

Last ned hele pressemeldingen her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *