Styret 2015

Styret i snorres venner

Styret i Foreningen Snorres Venner er konstituert og klare for innsats. Fra venstre: Margunn Rauset (nestleder), Tryggve Fett, Kim F. Lingjærde (styreleder), Berit M. Andersen, Bergur Thorgeirsson (Snorrestofa) og Gunnstein Akselberg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *